การยืม (LENDING SERVICE)

สิทธิการยืมและค่าปรับ

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน ต่ออายุได้ ค่าปรับ
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 7 3 2 บาท/วัน
 นักศึกษาระดับปริญญาโท 7 15 3 2 บาท/วัน
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 10 20 3 2 บาท/วัน
 อาจารย์ 10 120 3 5 บาท/วัน
 บุคลากร 10 15 3 5 บาท/วัน
 ลูกจ้าง 5 10 3 2 บาท/วัน

การยืมต่อ (RENEWING SERVICE)

การ Renew คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อ ทั้งๆ ที่ถึงกำหนดส่งคืนห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ WebOpac ของห้องสมุด วิธีการยืมต่อคลิก

 

บริการ Application ห้องสมุด (LIBRARY APPLICATION)

ขณะนี้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยของเราได้เพิ่มช่องทางแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดเพียงคุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MBU Library ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน ท่านก็สามารถใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น ค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่ภายในห้องสมุด ระบบสมาชิก การต่ออายุหนังสือ แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือของตัวท่านเองได้อย่างง่ายดาย ดาวน์โหลดเลย

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

จันทร์-อาทิตย์ : 09.00 – 17.00 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์