การยืม (LENDING SERVICE)

การยืม (LENDING SERVICE) สิทธิการยืมและค่าปรับ ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน ต่ออายุได้ ค่าปรับ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 7 3 2 บาท/วัน  นักศึกษาระดับปริญญาโท 7 15 3 2 บาท/วัน  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 10 20 3 2 บาท/วัน  อาจารย์ 10 120 3 5 บาท/วัน  บุคลากร 10 15 3 5...